kampani.co

Kullanım Koşulları

Taraflar

İşbu Kullanım Koşulları, 30 N Gould St, Ste R, Sheridan, Wyoming, 82801, Amerika Birleşik Devletleri edresinde hizmet veren, Wyoming Eyaleti'nde 2024-001420854 dosya numarası ile tescilli olan KAMPANI LLC şirketi ile https://kampani.co internet sitesi üzerinden Wyoming Eyaleti'nde limited şirket kurulum hizmeti alan KULLANICI arasındaki şartları içermektedir.

Kullanıcının Açık Rızası

KULLANICI, İngiltere'de kurulacak olan Limited şirket için, başvuru formunda belirtmiş olduğu kişisel ve şirket yapısını gösteren bilgilerin doğruluğunu kabul etmektedir ve şirket kuruluşu için KAMPANI LLC şirketine açık rızasını vermektedir.

Hizmet Taahhüdü

KAMPANI LLC, KULLANICI tarafından, şirket başvuru formunda belirtilen şirket yapısını gösteren bilgileri değiştirmeden, olduğu gibi ve hatasız olarak Wyoming Eyalet Sekreterliğ'ne teslim edeceğini taahhüt etmektedir.

Kurulum Ücretinin Ödenmesi

KULLANICI, https://kampani.co adresi üzerinde, Ücretlendirme başlıklı bölümün altında belirtilen şirket kurulum ücretini, şirket kurulumun başlatılması için kredi ya da banka kartı ile ödemekle yükümlüdür. Kurulum ücreti ödenmeden şirket kurulumu başlatılamaz. Ödeme başarılı bir şekilde gerçekleştikten sonra kurulum başlatılır.

Dahil Olan Hizmetler

Kurulum ücretine dahil olan hizmetler ve kapsamları https://kampani.co/#ucretlendirme adresinde belirtilmektedir.

Uygulanabilirlik

İşbu kullanım koşulları uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. KAMPANI LLC tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. İşbu kullanım koşullarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, kullanım koşullarının geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

Güncelleme

KAMPANI LLC dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu kullanım koşullarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek KULLANICI'nın sorumluluğundadır. KULLANICI, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Yetkili Merciler

Taraflar arasında işbu kullanım koşulları ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri, e-posta, WhatsApp üzerindeki mesajlaşma, sms ve bilgisayar kayıtları ile faks kayıtları delil olarak kabul edilecek olup, KULLANICI bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

İşbu kullanım koşullarının uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Wyoming (Amerika Birleşik Devletleri) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.